Charakterystyka klasy 5 przez wychowawcę

Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0.. Są zawsze przygotowani do lekcji i mają odrobione prace domowe.dane ucznia, charakterystyka zachowania, podjęte przez wychowawcę środki zmierzające do poprawy zachowania ucznia/ .. 10 uczniów uzyskało średnią ocen poniżej 3,0 ( 2,8, 2,4, 2,4, 2,0 2,8, 2,5, 2,6, 2,4, 2,0, 2,5, 2,1), co dało w efekcie najsłabszy wynik na poziomie klas gimnazjalnych.SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY III „b" ZA ROK…


Czytaj więcej

Ramowy plan wydarzeń do legendy o lechu czechu i rusie

Łowili razem ryby w jeziorze, marzyli, by kiedyś zobaczyć morze, Użyj rzeczowników nazywających czynności.. Dawno temu plemiona Słowian zamieszkiwały dalekie krainy.. Pewnego dnia wyruszyli razem ze swoim ludem w poszukiwaniu nowego miejsca do życia.. żyło trzech braci, a tak mieli na imię: pierwszy to Lech,drugi Rus ostatni zaś Czech.. Dodaj go jako pierwszy!. Mieszkali na wspólnej ziemi, ale każdy z nich dowodził swoim ludem.. Na przypomnienie zasługuje fakt , iż ta wielkopolska stolica jest …


Czytaj więcej

Karty charakterystyki środków ochrony roślin

Zapraszamy do kontaktu.. Dla zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu plonowania i poprawy rentowności produkcji roślinnej, niezbędne jest zrównoważone stosowanie wszystkich metod ochrony roślin.Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. .. Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów w zakresie etykietowania środków ochrony roślin: SP1 - Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.. Nie myć aparatury w pobl…


Czytaj więcej

Kartkówka z angielskiego past simple

Present Simple czy Continuous - ćwiczenia.. Present Simple - zdania pytające 4.. Nie Jedzą-powtarza się.FISZKÓWKA, czyli kartkówka w nowym wydaniu, stworzona na podstawie fiszek obrazkowych, to atrakcyjny test z języka angielskiego, który zrobił wśród uczniów furor Wymowa, akcent.. Czasy angielskie; Gramatyka; .. konstrukcja konstrukcja wish liczba mnoga liczebniki list nieformalny matura must nazwy miesięcy opis obrazka Past Continuous past perfect past simple phrasal verbs Present Continuous …


Czytaj więcej

Czy warto mieć przyjaciela argumenty z literatury

Dodatkowym argumentem potwierdzającym, że warto czytać może być fakt, iż problematyka poruszana w książkach dostarcza wielu tematów do rozmów z przyjaciółmi i zmusza do zastanowienia się nad sobą i światem.Ludzie szukają przyjaciół, z którymi będzie pewniej kroczyło się wyboistą drogą życia.. 3.mamy się z kim bawić.. Uważam, że praca .Z kolei podwyższony poziom adrenaliny utrzymuje nas w ciągłym pogotowiu.. Gdy zostanę postawiona potem w pracy przed nietypowym problemem, zawsze mogę skorzystać …


Czytaj więcej

Recenzja książki zmierzch po angielsku

Nieprawda.Książka Zmierzch.. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.. Osoba pisząca recenzję dostarcza czytającemu informacji oraz ocenia zachęcając lub zniechęcając do przeczytania danej książki.. Jeżeli dopiero co odłożyłeś na półkę wspaniałą książkę i chciałbyś podzielić się wrażeniami lub też zachęcić innych do jej przeczytania, słowa recenzji same będą pojawiały się w Twojej głowie.. Zobacz również: Recenzja książki po angielsku.Książki z serii Zmierzch.. Dostałem z niej piątkę wi…


Czytaj więcej

Rozprawka maturalna teksty kultury

Określ, jaki problem podejmuje Jan Parandowski w podanym tekście.. Twórcy zauważyli jej uniwersalizm i zainteresowanie odbiorcy.. Jednak kompozycja pracy, która rozpoczyna się od postawienia tezy, mimo iż poprawna z formalnego punktu widzenia - wydaje się bardzo „toporna .Tekst Zbigniewa Herberta jest o kulturze, arcydziełach.. Podsumowanie - napisz co wyszło Ci z tezy.. Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autora, odwołując się do tego tekstu oraz do innych tekstów kultury.Czę…


Czytaj więcej

Napisz pytania i krótkie odpowiedzi zad 2 str 5

Od 1 do 1 z 1 .zad 4 str 7 english plus1 popatrz a fotografie i napisz pytania oraz krótkie odpowiedzi na 1 obrazku jest pies na 2 obrazku biórko a na nim komputer i 1 plecaki na 3 obrazku laptop i cena laptopa 10, 000 euro na 4 obrazku gry komputerowe (chyba) na 5 obrazku tablica a na niej 2+2=4 1._____ it small ?. Temat: Wykrzyknik- znak pełen emocji!. Podręcznik str. 97, zad.. 1.Przepisz do zeszytu „Nową wiadomość"(str.191) 2.Wykonaj ćwiczenia 2 i 3 , str. 192Zad.. Samo yes lub no nie jest e…


Czytaj więcej

Napisz wywiad z oskarem

Oskar Zawada w poprzednim tygodniu podpisał profesjonalny .Wywiad to forma tekstu dziennikarskiego, która jest zapisem rozmowy z jakąś osobą (często znaną).. Wywiad.. Treść została zweryfikowana i sprawdzona.. Dodatkowe oznaczenie "Sprawdzona treść" wskazuje, że dany materiał edukacyjny został zweryfikowany przez Redakcję lub ekspertów współpracujących z serwisem.. Jednak taka forma wydała mi się niemożliwa do późniejszej realizacji.. Zadaliśmy osiem pytań.. Oskar, najstarszy syn Ewy Minge udzi…


Czytaj więcej

Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego 2020

Jeśli jesteś nauczycielem, który rozpoczął staż na dyplomowanego przed 1 września 2018 r. i zakończy go w 2019 r. lub później, w kolejnych latach (2020, 2021) - to realizujesz plan rozwoju zatwierdzony przez dyrektora na początku stażu, a na koniec stażu piszesz sprawozdanie z realizacji t e g o k o n k r e t n e g o planu.. BytomSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU NAUCZYCIELA KONTRAKOTWEGO Imię i nazwisko stażysty: Agnieszka…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt