Przeczytaj opis ilustracji uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem tak aby powstał
Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę jeden wyraz z listy poniżej w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. W każdą lukę wpisz jeden wyraz tak, aby powstał spójny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją.. Uzupełnij luki tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna1 Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Uzyj wyrazów z ramki w odpowiedniej formie 2010-09 .Przeczytaj pary zdań 1-5. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny ze zdjęciem.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj poniższy tekst i uzupełnij go , wpisując w każdą lukę jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie .. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.Opracowania zadań z popularnych podręczników do matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii i innych..

Przeczytaj opis ilustracji.

Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów .. Postaraj się dodać plastyczne porównania, epitety, może metafory.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. jeden wyraz został podany dodatkowo .. jednym wyrazem w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Wymagana jest pełna poprawność ortografi czna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. (0-4) ZADANIE OTWARTEPrzeczytaj tekst.. 2010-09-06 17:51:16 Uzupełnij każdą lukę tak, aby zachować znaczenie zdania wyjsciowego.. Uwaga!. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. jednym wyrazem z ramki, przekształcając go w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.Przeczytaj opis ilustracji.. 2010-09-06 17:51:16; Uzupełnij list, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz.. Wszystkie wpisane wyrazy muszą być zapisane poprawnie pod względem ortografii i zasad gramatycznych.Przeczytaj tekst.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów..

Wpisz w każdą lukę odpowiedni wyraz lub wyrazy.

Uzupełnij każdą lukę (1-4) jednym wyrazem, tak aby powstał tekst zgodny z ilustracją.. Uzupełnij każdą lukę (8.1. jedną z podanych poniżej form tak, aby otrzymać poprawny i logiczny tekst, zgodny z ilustracją.. Nie zmieniaj formy podanych wyrazów.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Znajomość środków językowych Uzupełnianie luk (opis zdjęcia) Zadanie 2.. Uwaga!. Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uzupełnij każdą lukę (1-4), przekształcając jeden z wyrazów z ramki w taki sposób, aby powstał spójny i logiczny tekst.. ZADANIE 12 / 3 Przetłumacz na język angielski fragmenty podane w nawiasach, tak aby otrzymać zdania logiczne i .Transformacje (1) Przeczytaj poniższe zdania.. 2014-04-23 12:41:04; Uzupełnij .4 Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij każdą lukę 11.1-11.4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. W każdą lukę możesz wpisaćPrzeczytaj opis ilustracji.. Uwaga!. 2017-04-07 18:39:41; Uzupełnij poniższy opis wieczoru, tak aby opisać również spokojną lub groźną atmosferę miejsca.. They're moving very fast on a mountain river.W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy..

Uzupełnij każdą lukę (1.1.- 1.4.)

Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. W każdym zdaniu brakuje max czterech elementów.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (2.1.-2.5.). Wymagana jest pełna poprawność orograficzna i gramatyczna wyrazów.. Przeczytaj opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy.Przeczytaj tekst.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. 2011-11-13 17:36:48; Przeczytaj poniższy e-mail i uzupełnij luki (1-5) w tekście.. Uzupełnij luki (5.1-5.4) jednym wyrazem, tak by powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Uwaga: dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.ZADANIE 9 Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz w odpowiedniej formie.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Zakreśl literę A, B lub C. Uzupełnij luki 1-4 jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.. .Przeczytaj tekst.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów..

Uzupełnij każdą lukę (3.1.-3.6.)

Uzupełnij każdą lukę tak, aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Wymagana jest pełna poprawnośc gramatyczna i ortograficzna wpisywanych fragmentów zdań.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt.Przeczytaj opis ilustracji.. The boy on the left is/ 4 Przeczytaj opis ilustracji.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.Przeczytaj opis i uzupełnij każdą lukę (1.1.-1.4.). Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.3 Uzupełnij opis ilustracji..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt