Ustawa o niektórych zawodach medycznych
asystentka dentystyczna;Dnia 23 stycznia 2007 r. Rada Ministrów przyjęła przedstawiony przez Ministra Zdrowia projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych (tekst projektu dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod adresem: z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.. Zmiany w ryczałcie w 2021 r. wprowadza ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 2123).Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych zakłada umożliwienie, na uproszczonych zasadach, pracy w Polsce personelowi medycznemu z tzw. państw trzecich, czyli spoza terytorium Unii Europejskiej.Informujemy, że do Sejmu wniesiony został projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych (druk sejmowy nr 763).. Projekt ustawy zakłada, iż zawód psychoterapeuty będzie mogła wykonywać „Osoba, która ukończyła szkołę wyższą i uzyskała tytuł magistra lub magistra pielęgniarstwa lub lekarza, oraz ukończyła szkolenie .Samorządy zawodów medycznych, reprezentujące ponad pół miliona profesjonalistów medycznych, zwróciły się do Prezydenta RP Andrzeja Dudy z apelem o niepodpisywanie ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych.Uprzejmie informujemy, że realizując postanowienia zawarte w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U..

Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych.

projekt ustawy dotyczy kompleksowego uregulowania kwalifikacji i zasad wykonywania wybranych zawodów medycznych, które są dotąd nieobjęte regulacjami ustawowymi w Polsce, a są uregulowane w innych państwach UE.Ustawa umożliwia, w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, udzielania przez ministra zdrowia zgody na wykonywanie zawodu lekarza oraz lekarza dentysty oraz przyznania.„Przedstawiciele zawodów medycznych stanowią liczbą grupę, stąd też rozmowy o ostatecznym kształcie ustaleń dotyczących ustawy o niektórych zawodach medycznych trwają długo.. Największa bezpłatna baza aktów prawnych.Rada Ministrów 7 stycznia 2019 r. przyjęła projekt ustawy nr UD341 (Projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw), który zostanie skierowany do dalszych prac w Sejmie.STANOWISKO PREZESÓW SAMORZĄDÓW ZAWODÓW MEDYCZNYCH z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych Aktualności, info, pielęgniarki, położne(dostępny na stronie internetowej pod adresem w zakładce legislacja) Ustawa ta ma na celu zapewnienie fachowego i rzetelnego wykonywania świadczeń zdrowotnych i ustala zasady: dostępu do wykonywania zawodów medycznych, wykonywania zawodów medycznych, kształcenia ustawicznego i odpowiedzialności zawodowej takich zawodów jak:Celem ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych jest wprowadzenie rozwiązań wspierających system ochrony zdrowia w przeciwdziałaniu epidemii COVID-19, w szczególności w zakresie wykonywania zawodów lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych.Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację niektórych ustaw, której celem jest zapewnienia kadr medycznych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii..

Ustawa ta będzie określać warunki i zasady wykonywania następujących zawodów medycznych:.

Ustawa określa warunki i zasady wykonywania następujących zawodów medycznych: 1) asystentka dentystyczna; 2) dietetyk; 3) fizjoterapeuta; 4) higienistka dentystyczna;1 USTAWA z dnia.. o niektórych zawodach medycznych 1 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art Ustawa określa warunki i zasady wykonywania następujących zawodów medycznych: 1) asystentka dentystyczna; 2) dietetyk; 3) fizjoterapeuta; 4) higienistka dentystyczna; 5) higienistka szkolna; 6) logopeda; 7) masażysta; 8) opiekunka dziecięca; 9) optometrysta; 10) optyk okularowy; 11) ortoptystka; 12) protetyk słuchu; 13) psychoterapeuta; 1 Niniejszą ustawą zmienia się następujące ustawy .USTAWA z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych; Zmienia: USTAWA z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera; USTAWA z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich; USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza .Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 888).Koncesje i zezwolenia..

Projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych, autorstwa Ministerstwa Zdrowia, został przekazany do uzgodnień zewnętrznych.. Kogo dotyczy projektowana ustawa?

Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, ustawę z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów oraz ustawę z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.Poselski projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych.. Na podstawie nowych przepisów szpitale będą mogły zatrudniać na uproszczonych zasadach lekarzy, pielęgniarki i innych medyków spoza Unii Europejskiej.Informujemy, że na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies.. Wprowadza ona ułatwienia w zatrudnianiu w medyków spoza Unii Europejskiej.. Jak ostrzegają sygnatariusze apelu, ustawa ta jest "niebezpieczna".Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych zakłada umożliwienie, na uproszczonych zasadach, pracy w Polsce personelowi medycznemu z tzw. państw trzecich, czyli spoza terytorium Unii Europejskiej.Od kilku lat w opracowaniu jest ustawa „o niektórych zawodach medycznych".. Projekt ten został zgłoszony przez grupę posłów PiS.samorządy zawodów medycznych, reprezentujące ponad pół miliona profesjonalistów medycznych, zwracają się do Pana z apelem o niepodpisywanie ustawy z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych.Sejm przyjął nowelizację ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19..

o niektórych zawodach medycznych i zasadach uzyskiwania tytułu specjalisty w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2008 r. Projekt ustawy określa kwalifikacje i zasady wykonywania zawodów medycznych, które do tej pory nie zostały objęte przepisami polskiego prawa, są natomiast uregulowane w prawodawstwie .Ryczałt 2021 - zmiany..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt