Charakterystyka klasy 5 przez wychowawcę
Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0.. Są zawsze przygotowani do lekcji i mają odrobione prace domowe.dane ucznia, charakterystyka zachowania, podjęte przez wychowawcę środki zmierzające do poprawy zachowania ucznia/ .. 10 uczniów uzyskało średnią ocen poniżej 3,0 ( 2,8, 2,4, 2,4, 2,0 2,8, 2,5, 2,6, 2,4, 2,0, 2,5, 2,1), co dało w efekcie najsłabszy wynik na poziomie klas gimnazjalnych.SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY III „b" ZA ROK SZKOLNY 2008/2009 (klasy II „b" Szkoły Podstawowej im.. Informacji o uczniach, ich sytuacji rodzinnej, problemach i osiągnięciach zasięgnęłam u wychowawczyni, która prowadziła ich w klasie I-III.Indywidualna charakterystyka ucznia (informacja nauczyciela wychowawcy o uczniu) Podstawa prawna: §20 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 9 sierpnia 2017 r. (Dz.U.2017.1591) I.. Uczniowie tej klasy kontynuują naukę tego języka na poziomie rozszerzonym.. Informacja o realizacji programu nauczania.. Następny.. Uczniowie tej klasy chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych - plastycznych, sportowych, tanecznych.Sprawozdanie wychowawcy klasy.. Uczniowie uczęszczający na zajęcia specjalistyczne (zdw, rewalidacyjne, logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, terapeutyczne): Imię i nazwisko .Sprawozdanie wychowawcy klasy za semestr I roku szkolnego 2012/2013..

Działania podjęte przez wychowawcę 7.

mu klas?, zgodnie z planem pracy i zmierzanie do pe?nej realizacji tego zadania.. Wychowawca: Klasa: Rok szkolny: Uczniów zapisanych: Uczniów klasyfikowanych:O mojej klasie można powiedzieć i napisać bardzo dużo, chodzi mi o klasę 3f Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Zambrowie.. Planując pracę wychowawcy zwracam szczególną uwagę na wychowanie ucznia kulturalnego, świadomego swoich czynów, umiejącego samodzielnie .Sposób prowadzenia dokumentacji przez wychowawcę klasy określają przepisy (zasady) wewnątrzszkolne, takie jak: statut szkoły, zarządzenia dyrektora czy procedury prowadzenia dokumentacji.. nad uczniami i kieruje ?yciem zespo?owym klasy.. Kraków.. Joanna Gontarz.. Opinia o dziecku.. Z klasą w marcu wybraliśmy się na spektakl „Alicja w Krainie Czarów" do Sędziszowa Młp.. Opinia o dziecku 5-letnim.. Imprezy klasowe 8.. Drugim językiem, którego się uczą jest język rosyjski.W roku szkolnym 2003/2004 zostałam wychowawczynią klasy IV.. Title: sprawozdanie wychowawcy klasy z klasyfikacji śródrocznej uczniów wzór Author: eko-tur Created Date: 1/9/2014 9:33:33 AMOddział przedszkolny i klasa I - wychowawca mgr Justyna Grabowska Sprawozdanie z realizacji programu pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej w oddziale przedszkolnym i klasie I w I półroczu roku szkolnego 2012/2013..

Bli?sze poznanie uczniów przez wychowawc?

Nasza przygoda rozpoczęła się całkiem niedawno… Moi Uczniowie są dla mnie tymi pierwszymi wychowankami, wierzę w teorię .Title: ROCZNE SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY (I - III SP) Author: user Last modified by: user Created Date: 6/15/2010 11:02:00 AM Other titlesZadania wychowawcy klasy.. i utrzymanie z nimi .Opinia wychowawcy o uczniu kierowanym do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.. Uczniowie klasy 3f maja duże poczucie humoru, co często kończy się punktami minusowymi.. Wojska Polskiego 130, 42-200 Cz ęstochowa tel.. ToruńW każdym razie na pierwsze półrocze klasy drugiej ( średnia ocen klasy 3,3) było 19 ocen niedostatecznych i 89 ocen dopuszczających..

Formy pomocy oferowanej przez szkołę .

Lp Nazwisko imię Nazwa konkursu /poziom / miejsce Uwagi / EDURADA.PL.. Powrót.. Szkoła Podstawowa nr 17 z oddziałami integracyjnymi w Częstochowie ma 4Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. Konkursy, w których klasa brała udział, zdobyte miejsca Konkursy Miejsce 9.. Frekwencja 92,86.. Dane ucznia:Plik Sprawozdanie wychowawcy klasa 3.doc na koncie użytkownika Lezli • folder oceny opisowe • Data dodania: 20 lip 2012 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Przemowa dla wychowawcy na zakończenie klasy szóstej.. Warszawa.. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim) Klasa III "b" Wychowawca klasy: Agnieszka Piontek-Prusinowska.. Karolina Janaczyk.. Klasa II liczy 8 uczniów, w tym 2 dziewczynki i 6 chłopców.. Koszalin.. Opinia wychowawcy o klasie, osiągnięcia, problemy, sposoby ich rozwiązań, współpraca z rodzicami, wnioski do dalszej pracy wychowawczej .Nasza klasa IIIb dobrze prezentuje się!. Klasa liczyła 26 uczniów z czego większość stanowiły dziewczynki /16/..

Wychowawca klasy sprawuje bezpo?redni?

opiek?. Znaczna większość uczniów tej klasy jest ambitna i chętnie uczestniczy w życiu klasy.Sprawozdanie wychowawcy klasy na posiedzenie Rady Klasyfikacyjnej Sprawozdanie wychowawców klas 1_3 Sprawozdanie wychowawcy klasy 4 Sprawozdanie wychowawców klas 5_6 Sprawozdanie wychowawcy klasy 7 Sprawozdanie wychowawcy klasa 8.. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, sumiennie wykonują swoje obowiązki.. Marzena Radziak.. Agnieszka Majewska.. Została ona utworzona na podstawie wyników testu diagnostycznego z języka angielskiego.. G?ównym zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki nad powierzon?. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.. Wychowawca: Anna Małodzińska.. Jest zespołem zgranym, aktywnym i zdyscyplinowanym.. Szkoła Podstawowa nr 3 im.. W tym roku kończę szóstką klasę.Nasi rodzice ustalili że przy rozdawaniu świadectw w klasie gospodarz powinien wygłosić jakieś przemówienie no i tak się składa że jestem nim ja ;) .Od 1 września 2006 roku do roku 2010 pełniłam funkcję wychowawcy klasy technikum o profilu: technik technologii odzieży.. Zatem podczas lekcji z języka polskiego uczeń pozna charakterystykę mitu, powieści i noweli oraz będzie musiał nauczyć się rozpoznawać w nich: wers, rym i strofę.Informacje wychowawców klas na radę podsumowującą 2 6.. Do klasy IIIc uczęszcza dziesięcioro dzieci z roku 2005 i ośmioro z roku 2006.. Klasa włączyła się w przygotowanie teatrzyku dla dzieci z przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim.. Poprzedni.. (034) 323-13-81, e-mail: [email protected] Charakterystyka klasy V integracyjnej.. Ilość uczniów1.. Oddział przedszkolny w .. w I półroczu roku szkolnego 2012/2013 liczył 14 dzieci; 5 dzieci sześcioletnich, 8 dzieci pięcioletnich i 1 dziecko czteroletnie.Znamy się krótko, chyba codziennie uczymy się siebie po trosze.. Opinia o uczniu.. Współpraca z rodzicami uczniów przebiega prawidłowo, rodzice biorą udział w spotkaniach wywiadowczych i indywidualnych, telefonują.Podejmowane przez wychowawcę działania w celu wyeliminowania nieobecności: .. Charakterystyka klasy (ogólna informacja, występujące problemy wychowawcze, działania podjęte w celu ich wyeliminowania, współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami, formy pomocy materialnej przyznawanej uczniom, zaangażowanie uczniów w życie szkoły .Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 al.. Program został zrealizowany z godnie z podstawą .Charakterystyka klasy III Klasa III liczy 28 uczniów.. Nawiązałam dobry kontakt zarówno z każdym z uczniów jak i z rodzicami..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt