Przyjrzyj się mapie a następnie wykonaj polecenia podaj nazwę wydarzenia
Następnie wykonaj polecenia.. oznaczono ich nazwy: .. Przyjrzyj się mapie i zaznacz te ziemie, które zostały zajęte przez Szwedów w czasie potopu.. Następnie, na podstawie mapy z podręcznika str. 173 - wykonaj polecenia.. Dziewięciu tylko służalców Szczęsnego [Potockiego] podpisało się na niej i pana swego obrało marszałkiem, dziewięć osób ogłosiło naród cały, reprezentantów jego w Sejmie za buntowników .Przyjrzyj się ilustracjom, a następnie wykonaj.. W swoim życiu staram się żyć według maksymy "plus ratio quam vis", czyli "więcej znaczy wiedza niż siła".. Następnie wykonaj polecenia.. 2009-09 .7. Przyjrzyj się mapie przedstawiającej ziemie polskie w X-XI wieku.. a) Podaj nazwę stylu, który reprezentują (.). - Przedstawiona powyżej budowla oraz grafika reprezentują - socrealizm.. a) Podaj nazwę wydarzenia, do którego nawiązuje ta mapa.. W tabeli podano nazwy wybranych poziomów genetycznych gleb oraz ich symbole literowe.Przyjrzyj się drzewu genealogicznemu Zygmunta III Wazy, a następnie wykonaj ćwiczenie.. Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. - Zaznaczone na mapie granice Rzym osiągnął za panowania cesarza Trajana .. Podpisz na mapie nazwy rzek, .przyjrzyj się poniższej mapie, a następnie wykonaj polecenia; a) podaj imię i nazwisko podroznika ktory kierował zaznaczoną na mapie wyprawą b)podaj lata w których odbyła się ta wyprawa c) wyjasnij na czym polegało znaczenie tej wyprawy podaj 2 przykladyPrzyjrzyj się ilustracji, a następnie wykonaj polecenia..

Przyjrzyj się mapie, a następnie wykonaj polecenia.

Dążność mocarstw do tworzenia wielkich imperiów kolonialnych nazywamy .. 3. a) Wpisz rok utworzenia Księstwa Warszawskiego w odpowiednie miejsce na osi czasu.. Dziewięciu tylko służalców Szczęsnego [Potockiego] podpisało się na niej i pana swego obrało marszałkiem, dziewięć osób ogłosiło naród cały, reprezentantów jego w Sejmie za buntowników,2.. a) Dokończ zdanie.. Następnie wykonaj polecenia.. 2011-12-07 20:33:43; Przyjrzyj sie ilustracji, a nastepnie odpowiedz na pytania.. (2 punkty) Przyjrzyj się mapie, a następnie.. a) Oznacz czerwonym kolorem granice kraju odziedziczonego przez Bolesława Chrobrego.. 2011-10-16 09:56:02 Przyjrzyj się ilustracjom przedstawiającym wydarzenia z opowiadania,a następnie wykonaj pozostałe polecenia 2012-02-10 21:00:20Przyjrzyj się ilustracji i wykonaj polecenia.. Przyjrzyj się mapie, a następnie wykonaj polecenia.. wykonaj polecenia.. D. elekcja Stanisława Augusta Poniatowskiego.. .Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji, a następnie wykonaj polecenia.. Zapoznaj się z tekstem źródłowym i wykonaj polecenia:Polecenie 1. Przyjrzyj się mapie, a następnie wykonaj polecenia.. a) Podaj imię cesarza, za którego panowania Rzym osiągnął zaznaczone na mapie granice.. Na zamieszczonym obrazie przedstawiono bitwę podPrzyjrzyj się zamieszczonej mapie ukazującej II Rzeczpospolitą..

...Przyjrzyj się mapie i wykonaj polecenia.

2012-11-19 16:48:32; Przeanalizuj mapę, a następnie wykonaj polecania.. 0-2 p. a) Napisz, co przedstawia fotografia.. 2 Zadanie.. O rządzie .. Na podstawie mapy (załącznik nr 7) i wiedzy własnej wykonaj polecenia.. Oglądasz stare wydanie książki.. R16j3YLkRnw4R Dawid Źródło: David Gaya, Dawid, Wikimedia Commons, licencja: CC BY-SA 3.0.Konflikty zimnej wojny - karta pracy kl. 8 Imię i nazwisko Klasa Polecenie 1 Przyjrzyj się mapie, a następnie wykonaj polecenia.. Uzupełnij tabelę informacjami na temat wydarzenia, którego skutki przedstawił autor ilustracji.. Nazwa wydarzenia "Krwawa niedziela" Miejsce (miasto) Petersburg (Rosja) Dzień, miesiąc i rok: 22 stycznia 1905 r. Volumina Legum I już Korona i Wielkie Księstwo Litewskie jest jedno nierozdzielne i nieróżne ciało, ale jedna wspólna Rzeczpospolita, która się z dwóch państw i narodów w jeden lud zniosła i spoiła.🎓 Przyjrzyj się zamieszczonej osi czasu.. wykonaj polecenia.. Stojący na środku sali poseł długo odczytywał kolejne punkty unii.. 8 Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe, czy fałszywe .Przyjrzyj się ilustracji ukazującej jeden z cudów świata antycznego, a następnie odpowiedz na pytania.. b) Wyjaśnij, z jaką postacią historyczną związany jest przedstawiony przedmiot..

...Przyjrzyj się mapie, a następnie wykonaj.

Bliska mojemu sercu jest pedagogika Korczaka.. Atlas historyczny, WWW.wlaczpolske.pl A. Wymień nazwy stolic Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego.Przyjrzyj się ilustracji (zwróć uwagę na plastyczność przedstawienia Dawida), a następnie wykonaj ćwiczenie.. Zadanie premium.. a) Podaj nazwę wydarzenia, .. Następnie wykonaj polecenia.. 2013-09-05 20:11:17; Przeczytaj fragment reguły Benedykta.. (3 punkty) Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie wykonaj polecenia.. Następnie wykonaj polecenia.. b) Zaznacz na mapie poziomymi kreskami państwa, które przystąpiły do EWG w 1973 r. c) Otocz kółkiem nazwy państw, które przystąpiły do UE w 2004 r. Polecenie 2.Przyjrzyj się ilustracji.. 2011-12-01 15:53:30; Przyjrzyj sie ilustracji przedstawiajacej francuski znaczek pocztowy i wykonaj polecenia.. 9 Z W I Ą Z E K W S O W I E C K I R U M U N I A N I E M C Y LITW A NIEMCY ŁOTWA C Z E C H O S Ł O W A C J A WĘGRY AUSTRIA M o r z e ź B a ł t y c k i e Kołobrzeg Gdańsk Bydgoszcz Toruń Płock Łódź Wrocław Częstochowa Starachowice .. Wstaw znak X w odpowiedniej rubryce tabeli.- Polska i Litwa połączyły się w jedno państwo, które odtąd będzie nosiło nazwę Rzeczpospolita Obojga Narodów.. a) Podaj nazwy trzech głównych państw, które utworzyły Trójporozumienie..

Przeczytaj tekst źródłowy, a następnie wykonaj polecenia.

• • 6 Przyjrzyj się fotografii.. „A te rzeczy tu postanowione ani przez króla, ani przez senatorów i posłów nie mogą być wzruszane i odmieniane, ale wiecznymi czasy zachowane .Przyjrzyj się ilustracji.. a) Podaj nazwę wydarzenia, .. Kliknij tutaj, aby przejść do strony głównej.. 1 Zadanie.. a) Podaj nazwę konfliktu, którego dotyczy mapa.Przyjrzyj się ilustracji będącej załącznikiem nr 4, .. Zanalizuj poniższy tekst źródłowy, a następnie wykonaj polecenia.. c) Zaznacz rok, w którym doszło do 3 rozbioru Polski w odpowiednim miejscu na osi czasu.Zapoznaj się z tekstem, a następnie wykonaj ćwiczenia.. 2011-10-16 09:56:02; Przyjrzyj się ilustracjom przedstawiającym wydarzenia z opowiadania,a następnie wykonaj pozostałe polecenia 2012-02-10 21:00:207 Podaj dwie przyczyny przybycia cesarza Ottona III do Gniezna w 1000 roku.. a) Podaj nazwę wydarzenia, do którego nawiązuje ta mapa… Natychmiastowa odpowiedź na Twoje pytanie.Przyjrzyj się mapie, a następnie wykonaj polecenia.. Tytuł II.. Zaznacz wydarzenia, które dotyczą sytuacji w Polsce w czasie .Przyjrzyj się mapie, a następnie.. Historyk z zamiłowania oraz z zawodu.. W życiu prywatnym jestem mamą 3-jki dzieci oraz miłośniczką .Przyjrzyj sie ilustracji przedstawiajacej francuski znaczek pocztowy i wykonaj polecenia.. pokaż więcej.. b) Zamaluj kolorem zielonym ziemie czasowo zajęte przez Bolesława Chrobrego.Przyjrzyj się zamieszczonej poniżej mapie, a następnie wykonaj polecenia.. A. Ustal, czy zdania są prawdziwe, czy fałszywe.. Wydarzenie, z którym jest związany ten obraz, to A. wybuch wojny polsko-rosyjskiej w 1792 r. B. uchwalenie Konstytucji 3 maja.. Polecenie 2. a) Ustal, jakie zjawisko zostało przedstawione na mapie.. Źródło: T. Maresz, K. Juszczyk, Historia w źródłach - nie tylko pisanych, Czasy nowożytne, Toruń 2004, s.96.. C. początek insurekcji kościuszkowskiej.. 2013-10-08 16:06:16; Przeczytaj tekst, a następnie wykonaj polecenia.. b) Zamaluj dowolnym kolorem okres, w którym istniało Księstwo Warszawskie.. Następnie wykonaj polecenia.. a) Zaznacz na mapie pionowymi kreskami państwa założycielskie EWWiS.. b) Zaznacz na osi czasu rok, w którym doszło .Polecenie 2.. Polecenie 3.. Oblicz, ile lat upłynęło od przyjęcia chrztu Mies - Pytania i odpowiedzi - Historia ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt