Dopalacze prezentacja dla uczniów
Mogą b.dla swoich produktów.. Przeciwdziałania Narkomanii.. Tylko w naszym vortalu znajdziesz ogrom wiedzy przedstawiony na slajdach prezentacji.. Prezentacja multimedialna połączona z grą dydaktyczną , mini wykłady, zabawy interaktywne, krótkie filmy.. Preferujemy modele profilaktyki integralnej - równoległe oddziaływanie na uczniów, rodziców i pracowników instytucji edukacyjnych.Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Koszalinie8 grudnia 2017 roku o godzinie 11:15 w sali kinowej Kina Helios w Galerii Tomaszów odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na prezentację multimedialną i profilaktyczny spot audio-filmowy ukazujące zagrożenia związane z zażywaniem śSTOP DOPALACZOM Dopalacze to narkotyki wyjątkowo niebezpieczne dla zdrowia.. Microsoft PowerPoint - Chrońmy dzieci i młodzież przed dopalaczami -prezentacjaScenariusz zajęd dla uczniów gimnazjum Temat: „Tylko słabi gracze biorą dopalacze!". Dzięki nam łatwiej przygotujesz się do lekcji czy odrobisz zadanie domowe.Materiały edukacyjne o dopalaczach - ulotki i plakaty.. DLA UCZNIÓW 1.. Dopalacze, podobnie jak narkotyki,mają działanie psychoaktywne, czyli mają wywoływać w organizmie określone stany - odurzenia, pobudzenia, eufo rii, halucynacje.Dopalacze to globalny problem, który już od jakiegoś czasu zbiera swoje śmiertelne żniwo wśród dzieci, młodzieży i dorosłych..

Młodzi i dopalacze 24 10.

Podobne substancje w krajach anglosaskich są znane pod nazwą .Materiał filmowy prezentujący zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, jakie niosą za sobą środki zastępcze - tzw. "dopalacze".„Narkotyki, dopalacze - nie tędy droga" w Przysusze - Aktualności - W piątek 16 marca br. w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przysusze odbyła się pierwsza międzyszkolna młodzieżowa debata, adresowana do uczniów wszystkich szkół z terenu powiatu przysuskiego.. CEL GŁÓWNY: kształtowanie umiejętności skutecznego odmawiania zażywania dopalaczy, wzbogacenie wiedzy na temat zniszczeo organizmu i skutków społecznych spowodowanychScenariusz zajęć profilaktycznych dla uczniów klas 5-6 szkoły podstawowej Temat: Dopalacze - mówię „nie" oprac.. Udostępniaj je innym osobom i współpracuj nad nimi jednocześnie.Możliwość komentowania Sposoby na naukę - prezentacja dla uczniów została wyłączona Drogi uczniu!. Najczęściej po substancje psychoaktywne sięgają młode osoby.. Zaloguj się aby ocenić lub skomentować publikację.. „TWOJE ŻYCIE TO TWOJE DECYZJE" profilaktyka uzależnień ( alkohol, narkotyki, dopalacze) Adresaci : uczniowie szkoły podstawowej klas V-VIWspółpracuj bezpłatnie za pomocą wersji online programu Microsoft PowerPoint..

Niekiedy n ieświa do me zagrożenia, jakie dopalacze niosą dla zdrowia i psychiki.

Dopalacze nie zniknęły!. Kontakt .DOPALACZE - Materiały profilaktyczne - W związku z szybkim rozwojem wielu nowych substancji psychoaktywnych w wielu krajach nie ma legislacji umożliwiającej skuteczną kontrolę lub zakaz ich dystrybucji.. Scenariusz zaj .Dla pedagogów - materiały dla nauczycieli .. Spotkanie odbyło się w ramach kampanii „Narkotyki, dopalacze - nie tędy droga" prowadzonej przez .Warsztaty dla uczniów.. Narkomania to uzależnienie od środkówodurzających, psychoaktywnych,działających na układ nerwowy, i obieraniebodźców zewnętrznych przez człowieka.Istnieją dwa rodzaje uzależnień: psychiczne ifizyczne.. Zestaw materiałów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych podejmujący temat uzależnienia od dopalaczy.. Dorota Macander Czas trwania: 45 minut Odbiorcy: uczniowie klas 5 lub 6 szkoły podstawowej Osoba prowadząca: psycholog, pedagog szkolny lub wychowawca klasy Cel główny spotkaniaDopalacze - prezentacja dla uczniów.. Niemal wszyscy badani słyszeli o „dopalaczach", jednak tylko 15,3% uczniów klas trzecich gimnazjów i 21,6% uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych było kiedykolwiek w sklepie z „dopalaczami".. Po ich zażyciu zmienia się nastrój i zachowanie człowieka.. Prezentacja programu PowerPointKonkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 19 lutego 2021 r. do 15 lipca 2021 r.Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Szkoła wolna od dopalaczy" oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.Narkotyki prezentacja 1..

Scenariusz lekcji, który obejmuje wykład, dyskusję i tworzenie prezentacji przez uczniów.

.Krajowe Biuro ds. GIS walczy z dopalaczami poprzez edukację, badanie .Dopalacze - potoczna nazwa różnego rodzaju produktów zawierających substancje psychoaktywne, które nie znajdują się na liście środków kontrolowanych przez ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii.Spożycie ich ma na celu wywołanie w organizmie jak najwierniejszego efektu narkotycznego substancji zdelegalizowanych.. Pobierz (ppt, 1,4 MB) O nas.. Autorzy prezentacji: BIBLIOGRAFIADopalacze w oczach młodzie ży 22 9. ul. Dereniowa 52/54, 02-776 Warszawa.. Uzależnienie fizyczne występuje po odstawieniunarkotyku lub zmniejszeniu jego dawki.Nawiązujemy do modeli badań, życia i profilaktyki wypracowanych przez Władysława Tatarkiewicza, Floriana Znanieckiego, Marię Jarosz, Anthonego Giddensa, Czesława Cekierę i Zbigniewa Gasia.. Ich zażycie ma wywołać w organizmie stan odurzenia, pobudzenia, euforii, halucynacje.. na problemy prawne i finansowe wiążące się z .. Pobierz prezentację o dopalaczach Niebotak!. Ulotki, plakaty, scenariusze zajęć dla nauczycieli, audycje edukacyjne.Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko Dopalacze - dlaczego nie warto próbować MCPU Niniejsza prezentacja przeznaczona jest prowadzenia zajęć edukacyjnych z uczniamiDopalacze nie zniknęły!.

(22) 855 54 69. www.kbpn.gov.plŚwiat prezentacji to vortal zawierający prezentacje multimedialne przeznaczone nie tylko dla uczniów, ale i nauczycieli.

Prezentacja o dopalaczach do wykorzystania podczas godzin wychowawczych.. Zaj ęcia terapii wychowawczej dla najmłodszych 27 11.. Sztuka odmawiania 30 CZ ĘŚĆ II: SCENARIUSZE ZAJ ĘĆ PSYCHOPROFILAKTYCZNYCH DLA RODZICÓW 32 1.. Sterydy anaboliczne Stosowanie sterydów anabolicznych może towarzyszyć bigoreksji.. Mogą powodować uczucie niepokoju, bóle głowy, dezorientację, silne halucynacje i urojenia, a nawet ataki szału.Slajd 27 Slajd 28 Przyczyny lekomanii Dopalacze Slajd 31 Niepożądane działania dopalaczy Nie warto próbować dopalaczy Slajd 34 Sterydy mięśnie dają ,ale zdrowie odbierają.. Dopalacze występująw Internecie np. pod nazwami : „sole k ąpielowe" „po żywka dla ro ślin" „nawóz ro ślinny" „kadzide łka" „do bada ńbotanicznych" „chemikalia do bada ń"Dopalacze, podobnie jak narkotyki, maja działanie psychoaktywne.. Głównym odbiorcą tego rynku są ludzie młodzi.. Pomoc Dziękujemy za uwagę !. 45minut.pl; Publikacje; Profilaktyka uzależnień; Autor Karolina Woźniak Data publikacji 2013-07-08 Średnia ocena 3,67 Pobrań 688.. Zapisuj prezentacje w usłudze OneDrive.. W dyskusji ważne jest zwrócenie uwagi min..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt