Opisz związek między cechami klimatu monsunowego a uprawą ryżu
wyjaśnić, dlaczego opóźniający się monsun letni może być przyczyną wystąpienia klęski głodu.. wykazać związek między cechami klimatu monsunowego a rytmem upraw i „kulturą ryżu" w Azji Południowo-Wschodniej.. Ogólny cel kształcenia.. PLISS NA za niecałe 20 minut xd srio DAJE NAJJ tak wie…1.Wskaz zwwiazek pomiedzy cechami klimatu monsunowego a rocznym rytmem upraw ryzu w azji poludniowej i poludniowo wschodniej 2.Podaj 2 przyklady przejawiania sie kultury ryZu w monsunowej Azji 3.Wyjasnij w jaki sposob zabuzenia cyrkulacji monsunowej wplywaja na zycie mieszczkancow azjii poludniowej i poludniowo wschodziejMonsun letni nazywa się tragarzem deszczu, ponieważ przynosi wielkie opady, z kolei monsun zimowy nazywa się wiatrem głodowym, ponieważ w czasie jego obecności uprawa ryżu jest niemożliwa.. Lekcja geografii z wykorzystaniem ćwiczeń interaktywnych.. • wyjaśnić, dlaczego opóźniający się monsun letni może być przyczyną wystąpienia klęski głodu.. Kompetencje kluczowe.. Pacyficzny1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY 8 oparte na Programie nauczania geografii w szkole podstawowej - Planeta Nowa autorstwa Ewy Marii Tuz i Barbary Dziedzic opracowała: Barbara Góra I. Ocenianiu z geografii podlegają: - ilość i jakość prezentowanych wiadomości; Wskazać na mapie obszary uprawy ryżu w Azji Południowo- Wschodniej..

2011-01-25 12:04:20 Wymień cechy klimatu Polski?

Uczeń pozna środowisko przyrodnicze Azji Południowo - Wschodniej.. Konkurs na scenariusz lekcji w oprogramowaniu SMART Notebook.. • wyjaśnić, dlaczego opóźniający się monsun letni może być przyczyną wystąpienia klęski głodu.. wyjaśnić,dlaczego opóźniający się monsun letni może być przyczyną wystąpienia klęski głodu.. wykazać związek między cechami klimatu monsunowego a rytmem upraw i „kulturą ryżu" w Azji Południowo-Wschodniej.. Podczas intensywnych opadów deszczu.Monsun a uprawy ryżu.. 2011-02-02 20:33:23opisać zastosowanie ryżu w życiu codziennym Południowo-Wschodniej.. wykazać związek między cechami klimatu monsunowego a rytmem upraw i „kulturą ryżu" w Azji Południowo-Wschodniej.. Pacyficznyopisać zastosowanie ryżu w życiu codziennym Południowo-Wschodniej.. wyjaśnić,dlaczego opóźniający się monsun letni może być przyczyną wystąpienia klęski głodu.. Komentarz metodyczny Na podstawie map klimatycznych i klimatogramów należy wykazać związek między cechami klimatu monsunowego a rytmem upraw i „kulturą ryżu" w Azji Południowo-Wschodniej.opisać zastosowanie ryżu w życiu codziennym Południowo-Wschodniej..

wskazać na mapie umowną granicę między Europą a Azją.

wyjaśnić,dlaczego opóźniający się monsun letni może być przyczyną wystąpienia klęski głodu.. 3.opisać zastosowanie ryżu w życiu codziennym ców Azji Południowo-Wschodniej.. Pacyficznyomówisz znaczenie uprawy ryżu dla krajów Azji Południowo-Wschodniej; wyjaśnisz na podstawie mapy ogólnogeograficznej i analizy danych statystycznych, dlaczego grunty orne mają niewielki udział w strukturze użytkowania ziemi w Azji; wykażesz związki między cechami klimatu monsunowego a rytmem upraw i „kulturą ryżu" w Azji .• wykazuje związki między cechami klimatu monsunowego a rytmem upraw i „kulturą ryżu" w Azji Południowo-Wschodniej • ocenia znaczenie warunków przyrodniczych i czynników społeczno-kulturowych w tworzeniu nowoczesnej gospodarki Japonii • omawia wpływ gospodarki hin na gospodarkę światową• wykazuje związki między cechami klimatu monsunowego a rytmem upraw i „kulturą ryżu" w Azji Południowo-Wschodniej • ocenia znaczenie warunków przyrodniczych i czynników społeczno-kulturowych w tworzeniu nowoczesnej gospodarki Japonii • omawia wpływ gospodarki Chin na gospodarkę światową • opisuje główne problemywykazuje związki między cechami klimatu monsunowego a rytmem upraw i „kulturą ryżu" w Azji Południowo-Wschodniej • ocenia znaczenie warunków przyrodniczych i czynników społeczno-kulturowych w tworzeniu nowoczesnej gospodarki Japonii • omawia wpływ gospodarki Chin na gospodarkę światową •4) wykazuje związek między cechami klimatu monsunowego a rytmem upraw i „kulturą ryżu" w Azji Południowo‑Wschodniej..

wykazać związek między cechami klimatu monsunowego a rytmem upraw i „kulturą ryżu" w Azji Południowo-Wschodniej.

Zobacz 3 odpowiedzi na zadanie: Wykaż związek pomiędzy cechami klimatu monsunowego na rocznym rytmem upraw ryżu w Azji Południowej i Południowo-Wschodniej.Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Omów związek między cechami klimatu monsunowego a rytmem upraw ryżu.. Przed nadejściem monsunu letniego ryż sadzi się na specjalnie przygotowanych polach.. Pacyficzny• wykazuje związki między cechami klimatu monsunowego a rytmem upraw i „kulturą ryżu" w Azji Południowo-Wschodniej • ocenia znaczenie warunków przyrodniczych i czynników społeczno-kulturowych w tworzeniu nowoczesnej gospodarki Japonii • omawia wpływ gospodarki Chin na gospodarkę światową•wykazuje związki między cechami klimatu monsunowego a rytmem upraw i „kulturą ryżu" w Azji Południowo-Wschodniej •ocenia znaczenie warunków przyrodniczych i czynników społeczno-kulturowych w tworzeniu nowoczesnej gospodarki Japonii •omawia wpływ gospodarki Chin na gospodarkę światową •opisuje główne problemy indyjskiegoryżu • omawia znaczenie uprawy ryżu .. -Wschodniej („kultura ryżu") • wykazuje związek między budową geologiczną a występowaniem wulkanów, trzęsień ziemi i tsunami w Japonii • analizuje źródła ..

• wykazać związek między cechami klimatu monsunowego a rytmem upraw i „kulturą ryżu" w Azji Południowo-Wschodniej.

Opisać konsekwencje dużej rozciągłości południkowej i równoleżnikowej Azji.. porozumiewanie się w językach obcych; kompetencje informatyczne; umiejętność uczenia się.• wykazuje związki między cechami klimatu monsunowego a rytmem upraw i „kulturą ryżu" w Azji Południowo-Wschodniej • ocenia znaczenie warunków przyrodniczych i czynników społeczno-kulturowych w tworzeniu nowoczesnej gospodarki Japonii • omawia wpływ gospodarki Chin na gospodarkę światową2.. Kultura ryżu obejmuje 4 zasadnicze obszary życia: Kultura rolna jest związana z metodami uprawy ryżu.Klimat monsunowy sprzyja w sposób znaczący uprawie ryżu.. Opisać, na podstawie klimatogramu roczny przebieg temperatury powietrza i opadów w klimacie zwrotnikowym monsunowym..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt