Przeczytaj opis zdjęcia uzupełnij luki 1 4 jednym wyrazem
Zadanie 1.. Test luk otwartych cz. 1.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. jednym wyrazem, przekształcając wyraz podany w nawiasie, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (2.1.-2.5.). Wyślij same uzupełnienia luk (zad.. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Uwaga!. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Wpisz odpowiednią literę (A-F) obok numeru każdej luki.. Uzupełnij luki tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów.. B albo C, aby poprawnie uzupełnić luki (3.1-3.3).. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna wpisywanych wyrazów.luk 4 EDUKACJA 30 - 39 przedmioty szkolne, typy szkół, miejsca w szkole, przybory szkolne, .. uzupełnianie luk e-mail: opis osoby zadania otwarte: tłumaczenie fragmentów zdań, układanie fragmentów zdań, słowotwórstwo 2 MIEJSCE ZAMIESZKANIA 12 - 21Trwa egzamin gimnazjalny 2016.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Znajomość środków językowych Uzupełnianie luk (opis zdjęcia) Zadanie 2.Przeczytaj opis i uzupełnij każdą lukę (1.1.-1.4.). Poziom: Intermediate.Test rozwiązano 14663 razy.. 3 Wykorzystując wyrazy podane na końcu, uzupełnij każde zdanie z luką, tak aby zachować sens zdania wyjściowego 1-4..

jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.

Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Odpowiedzi i arkusz CKE znajdziecie na naszej stronie1.. Musisz pisać bardzo wyraźnie.___ / 4.. Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem, przekształcając wyraz podany w nawiasie, tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny tekst.. Średni wynik: 53,19 %.Uzupełnij każdą lukę w dialogu jednym wyrazem 2012-02-23 18:32:44; Uzupełnij dialog, wpisując w każdą lukę jeden wyraz.. Salem is a city in Massachusetts, United Sta-tes, 2.1_____ the population of overPomoc w zadaniach z historii.Zobacz 2 odpowiedzi na zadanie: Przeczytaj tekst i odpowiedz na pytania 10.1-10.4 Zgodnie z jego treścią uzupełnij zdania wpisując swoje odpowiedzi w luki luki należy uzupełnić w języku angielskimZadanie: przeczytaj tekst źródłowy ze str 68 podręcznika, a następnie wykonaj polecenia Zamknij W ramach .Zadanie 1.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Uzupełnij każdą lukę (1.1.-1.5.). 3,4) oraz pełne zdania (zad.5) pod adres [email protected] do 1.04.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4.4. jednym wyrazem, tak aby powstał .. maksymalnie cztery wyrazy, wliczając wyraz już .Przeczytaj opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.Przeczytaj tekst.. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie 3 wyrazy..

2011-11-13 17:36:48; Przeczytaj poniższy e-mail i uzupełnij luki (1-5) w tekście.

Uwaga!. Uzupełnij każdą lukę (8.1.-8.4.). Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. Wszystkie wpisane wyrazy muszą być zapisane poprawnie pod względem ortografii i zasad gramatycznych.. Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych fragmentów zdań.. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Uzupełnij luki JEDNYM wyrazem tak, aby otrzymać logiczny i poprawny gramatycznie tekst.. Uwaga: dwa wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.Przeczytaj tekst.. Ostatecznie wyślij zdjęcie, ale UWAGA.. Wybierz poprawne uzupełnienie luk 12.1.-12.4.Katalog testów Słowotwórstwo Struktury leksykalno-gramatyczne Test luk otwartych cz. 1.. (0-4) ZADANIE OTWARTE Przeczytaj opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. (2,5 pkt) Przeczytaj tekst.. Uwaga!. 2010-09-06 17:51:16; Uzupełnij list, wstawiając w każdą lukę jeden wyraz.. Za każde poprawne rozwiązanie otrzymasz 0,5 punktu.Uzupełnij poniższy tekst.. Nie zmieniaj formy podanych wyrazów.Szukasz pomocy przy zadaniu domowym z przedmiotu Język angielski?.

jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny ze zdjęciem.

W luki (2.1-2.4) wpisz po jednym brakującym wyrazie tak, aby otrzymać logiczne i gramatycznie poprawne zdania.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.Przeczytaj opis ilustracji.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.Przeczytaj tekst.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych .uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Uwaga!. LANGUAGE BOOSTER 5 Znajdź w tekstach z zadania 4. wyrazy pasujące do synonimów a-d.. Jeden wyraz został podany dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.ZADANIE 9 Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz w odpowiedniej formie.. Uzyj wyrazów z ramki w odpowiedniej formie 2010-09 .Przeczytaj tekst.. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 0,5 punktu.. Uzupełnij luki 1-5 wybierając jedną z podanych możliwośći A,B i C tak aby otrzymać logiczny, .. Moim zdaniem jedne wyrazy wychodzą z użycia, a inne pojawiają się, gdyż z upływem czasu powstają nowe znaczenia słów idące wraz z postępem cywilizacji.. Uwaga!. Wymagana jest pełna poprawność orto-g raf i c zn wp s yh ó .. Uzupełnij każdą lukę (1.1.- 1.4.). Zapisz odpowiedzi w zeszycie.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego ogłoszenia..

jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.

Język angielski - rozszerzenie - zdawali uczniowie w środę od godziny 11.. Wymagana jest pełna poprawność ortograficzna i gramatyczna wpisywanych wyrazów.. Uzupełnij każdą lukę (1-4) jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. Trzy wyrazy zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej luki.. Najlepiej wyślij w pliku, który będę mogła edytować, bo wtedy mogę poprawić Ci błędy.. Do każdego z nich dobierz odpowiednie zdanie (A-E).. w ciągu arytmetycznym (an) , określonym dla n>/1 dane są : wyraz a1=7 Przedmiot: .. Agata2115 9.1.2021 (15:56) Zdjęcie zadań w załączniku Przedmiot: .. przeczytaj tekst i napisz opowiadanie o życiu matki matki justyny czyli Przedmiot: .Przeczytaj poniższy tekst.. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.Zadanie 1.. Spośród wyrazów podanych w ramce wybierz te, które są poprawnym uzupełnieniem luk 11.1.-11.3.. Uzupełnij każdą lukę jednym wyrazem, tak aby powstał spójny i logiczny tekst zgodny z ilustracją.. (0-4) Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. Uzupełnij każdą lukę (3.1-3.5) jednym .4 Przeczytaj ogłoszenia (4.1-4.4)..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt