Sprawozdanie śródroczne wychowawcy
Następny.. Imię i nazwisko średnia zachowanie 1.. Ilość uczniów1.. Po załatwieniu spraw porządkowych na posiedzeniu rady powinny zostać przedstawione wyniki klasyfikacji śródrocznej.. Prowadzona jest przez Izabelę Woźniak, Martę Akus.Wpisany przez Artur Oniszko niedziela, 12 stycznia 2014 19:41 Formularze sprawozdań na koniec semestru/roku szkolnego.. Poprzedni.. Sprawozdanie wychowawcy klas I-III to po prostu opis działań podjętych podczas danego okresu nauki (półrocza, roku), a także osiągnięć, umiejętności oraz zachowania naszych uczniów.Sprawozdanie wychowawcy klasy na posiedzenie Rady Klasyfikacyjnej Sprawozdanie wychowawców klas 1_3 Sprawozdanie wychowawcy klasy 4 Sprawozdanie wychowawców klas 5_6 Sprawozdanie wychowawcy klasy 7 Sprawozdanie wychowawcy klasa 8.. Imię i nazwisko średnia zachowanie Lp.. Są zawsze przygotowani do lekcji i mają odrobione prace domowe.8.. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.Sprawozdanie wychowawcy klasy z pierwszego półrocza.. Szkoła Podstawowa nr 3 im.. Author: Bojanowicz Marta Created Date: 01/27/2020 02:02:00 Title: SPRAWOZDANIE Z KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ KL Last modified by: lenovo Company:Plik II klasa ocena opisowa.doc na koncie użytkownika alicja2106 • folder ocena opisowa, dla wychowawcy • Data dodania: 3 lut 20101.. EDURADA.PL SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY Z KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ UCZNIÓW W roku szkolnym …………………………..

Spędzają wspólnie czas na ...Sprawozdanie śródroczne wychowawcy klasy.

Sposób konstruowania takiego podsumowania jest taki sam zarówno w śródroczu, jak też i na koniec roku szkolnego.Arkusz sprawozdawczy wychowawcy klasy za I półrocze.. INFORMACJE STATYSTYCZNE .. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0.. Frekwencja 92,86.. Informacje statystyczne: a) Rok szkolny: 2012/ 2013 b) Semestr: pierwszy c) Klasa: d) Wychowawca: e) Stan klasy w dniu klasyfikacji:Title: Sprawozdanie śródroczne wychowawcy kl Author: MAR P-0rogram Last modified by: Tomek Created Date: 6/15/2012 9:32:00 AM Other titles: Sprawozdanie śródroczne wychowawcy klSprawozdanie wychowawcy klas I-III to po prostu opis działań podjętych podczas danego okresu nauki (półrocza, roku), a także osiągnięć, umiejętności oraz zachowania naszych uczniów.. Wybierz ten, który najbardziej odpowiada Twoim potrzebom: Pobierz: Sprawozdanie wychowawcy za 1-szy semestr (Maciej Hope) Pobierz: Sprawozdanie wychowawcy za 1-szy semestr (Katarzyna Forc) Pobierz: Sprawozdanie nauczyciela za 1-szy semestr (Katarzyna Forc)sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuŃczej w i pÓŁroczu w grupie v - „krasnoludki"..

Dokument należy do zestawu Inne sprawozdania śródroczne.

źródło zadania zadanie Sposób realizacji data Efekt realizacji Program wychowawczySprawozdanie wychowawcy klasy za I półrocze roku szkolnego 2018 2019 szkoła podstawowa Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować.. Podgląd stron.. Informacja o realizacji programu nauczania.. Klasa II liczy 8 uczniów, w tym 2 dziewczynki i 6 chłopców.. Podczas pracy realizowałyśmy podstawę programową w oparciu o program, a także w oparciu o program autorski „Ośmiorniczka"; roczny plan pracy i plany .VI.. rok szkolny: klasa: wychowawca:Zachowanie Zachowanie Liczba uczniów % uczniów Wzorowe Bardzo dobre Dobre Poprawne Nieodpowiednie Naganne FrekwencjaTitle: ROCZNE SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY (I - III SP) Author: user Last modified by: user Created Date: 6/15/2010 11:02:00 AM Other titlesSPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY Author: Sp.. Uczniowie klasy lubią się i współpracują ze sobą na co dzień w czasie zajęć w grupach, parach.. Klasa Nazwisko i imię ucznia Nazwa konkursu, zawodów Etap Ranga sukcesu I SP Kędzierski Grzegorz Zdrowa i piękna mama Powiatowy UdziałSPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY III „b" ZA ROK SZKOLNY 2008/2009 (klasy II „b" Szkoły Podstawowej im..

Uczniowie z ...Jak przygotować sprawozdanie wychowawcy klas I-III?

Do oddziału uczęszcza 16 dzieci, w tym 9 dziewczynek i 7 chłopców.. Klasa, liczba uczniów ……………SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY Z KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ UCZNIÓW KLAS IV - VI Author: Biblioteka Last modified by: biblioteka Created Date: 1/19/2015 12:04:00 PM Company: Szkoła Other titles: SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY Z KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ UCZNIÓW KLAS IV - VISprawozdanie wychowawcy klasy II za pierwszy semestr roku szkolnego 2011/2012.. Grupa „Kotki" w roku szkolnym 2018/2019 liczy 29 dzieci: 12 dziewczynek i 17 chłopców.. Uzasadnienie ocen z zachowania : nagannej i nieodpowiedniej ( na podstawie WSO).. Klasa liczy 15 uczniów w tym 7 chłopców i 8 dziewczynek.. Dokument wzorcowy.. Jest zespołem zgranym, aktywnym i zdyscyplinowanym.. Oddział przedszkolny i klasa I - wychowawca mgr Justyna Grabowska Sprawozdanie z realizacji programu pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej w oddziale przedszkolnym i klasie I w I półroczu roku szkolnego 2012/2013.data, podpis wychowawcy data, podpis i pieczątka dyrektora.. PODSUMOWANIE ZADAŃ WYCHOWAWCY KLASY ( realizacja zadań ujętych w programie wychowawczym, programie profilaktyki, koncepcji pracy szkoły) - BARDZO WAŻNE ZADANIE WYCHOWAWCY - ZADANIA PODEJMOWANE W KLASIE A NIE OGOLNIE PRZEZ SZKOŁĘ.. Uczniowie, którzy w wyniku klasyfikacji śródrocznej uzyskali najlepsze wyniki: [średnia ocen ze wszystkich przedmiotów 4,75 i wyżej oraz wzorową lub bardzo dobrą ocenę zachowania] Lp..

...Każdy wzór sprawozdania jest inny i kładzie nacisk na inne aspekty pracy wychowawcy.

W grupie jest ośmioro siedmiolatków tj. .oraz sześcioletnia.. za II półrocze roku szkolnego 2016/ 2017.. Zawiera przykładowe treści, które możesz wykorzystać przy opracowaniu dokumentacji dla Twojej szkoły!. Sprawozdanie z klasyfikacji semestralnej - NSP Bielsko Strona 3 z 3 gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim) Klasa III "b" Wychowawca klasy: Agnieszka Piontek-Prusinowska.. Data publikacji: 8 stycznia 2020 r. Poleć znajomemu.. Uzasadnienia ocen klasyfikacyjnych celujących i niedostatecznych (uzasadnienia odbiera wychowawca od nauczycieli, którzy takie oceny wystawili - na podstawie WSO i PSO) 2.. Klasa I Klasa I liczy dziewięcioro dzieci w tym 4 dziewczynki i 5 chłopców.. 1.sprawozdanie wychowawcy klasy doc 2.sprawozadnie z działalności Samorządu Uczniowskiego doc 3.sprawozdanie wychowawcy oddziału przedszkolnego doc 4.sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK / koordynatora wychowania zdrowotnego doc docSPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze.. 205 Other titles: SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY .Sprawozdanie wychowawcy z klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym.. 2021 | Inspiracje dla nauczycieli, STYCZEŃ.. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś.Sukcesy uczniów ..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt