Fale elektromagnetyczne referat
Okazuje się jednak, że pewne właściwości promieniowania elektromagnetycznego, związane głównie ze sposobem oddziaływania z materią, zależą bardzo mocno od długości .Wszelkie prawa zastrzeżoneFale radiowe, promieniowanie radiowe - fale elektromagnetyczne o częstotliwości od 3 kHz do 3 THz (3·10 3 -3·10 12 Hz).. Światło Promieniowanie elektromagnetyczne (fale elektromagnetyczne) o długości fali zawartej w przedziale 380-780 nm. Światło widzialne wywołuje wrażenia barwne, a światło białe jest mieszaniną świateł o różnej długości fal.Promieniowanie elektromagnetyczne (fala elektromagnetyczna) - rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego.. Składowa elektryczna i magnetyczna fali indukują się wzajemnie - zmieniające się pole elektryczne wytwarza zmieniające się pole magnetyczne, a z kolei zmieniające się pole magnetyczne wytwarza zmienne pole elektryczne.Fale elektromagnetyczne to zaburzenia pola elektrycznego i magnetycznego.. Są one wykorzystywane głównie do przekazywania informacji w radiotelekomunikacji.. Długość fali (λ) oblicza się ze wzoru: λ = v f gdzie v - prędkość rozchodzenia się fali f - częstotliwość.. Służą one do bezbolesnej diagnostyki pacjentów (np. przy złamaniach), leczenia nowotworów, podgrzewania potraw, sterylizacji sprzętu medycznego oraz do codziennej ..

Fale elektromagnetyczne większej długości fali to promieniowania X.

Klasyfikację fal według ich długości w próżni (częstotliwości) nazywamy widmem fal .Mikrofale Są to fale elektromagnetyczne o długości 0,1 mm-1 m.. Długość fal elektromagnetycznych obliczamy, podobnie jak fal mechanicznych, ze wzoru: λ=V∙T=V/f.. Prędkość propagacji fali elektromagnetycznej w próżni jest stała i wynosi 3*108m/s i nazywana jest prędkością światła.Promieniowanie gamma Promieniowanie gamma to wysokoenergetyczna forma promieniowania elektromagnetycznego o długości fali poniżej 10 pm.. Najczęściej mamy styczność z tego rodzaju falami o niskiej częstotliwości.. fale elektromagnetyczne «zaburzenia pola elektromagnetycznego wywołane zmianami rozkładu ładunków elektrycznych» Słowniki PWN - zobacz ofertę >> Korpus Języka Polskiego PWN.Spróbujmy na początek wyjaśnić, czym tak naprawdę są fale elektromagnetyczne, co nie jest takie proste.. Fale elektromagnetyczne - zburzenie pola elektromagnetycznego rozchodzące się w przestrzeni ze skończoną prędkością.. Wszystkie fale elektromagnetyczne rozchodzą się w próżni z tą samą prędkością c, natomiast różnią się częstotliwością i długością..

Fale elektromagnetyczne rozchodzą się najlepiej i najszybciej w próżni.

Zależnie od długości dzielą się na pasma radiowe.Różne rodzaje fal elektromagnetycznych zostały wykorzystane przez Człowieka.. Fale elektromagnetyczne są falami poprzecznymi tzn. w każdym punkcie pola wektor natężenia pola elektrycznego E i wektor indukcji magnetycznej B są prostopadłe do kierunku rozchodzenia się fal elektromagnetycznych i do siebie, a ich prędkość rozchodzenia się w próżni c≈3·10⁸m/s.Fale elektromagnetyczne - zaburzenie pola elektromagnetycznego, rozchodzące się w przestrzeni, nazywane inaczej promieniowaniem elektromagnetycznym.. (0) #2 20 Lis 2004 22:50. sedr napisał: Witam!Fale elektromagnetyczne powstają wokół drgających ładunków lub przewodników z prądem o zmieniającym się natężeniu.. Pierwsze wzmianki o wykorzystywaniu właściwości magnetyczne niektórych minerałów pochodzą z okresu ok. 600 lat p.n.e. To już Hipokrates próbował podobno leczyć ludzi magnesami.. Fale elektromagnetyczne, jak każdy inny rodzaj fal, wykazują właściwości falowe tj. ulegają zjawisku dyfrakcji i interferencji oraz spełniają prawo odbicia i załamania.. Im większa jest długość fali, tym mniejsza jest jej częstotliwość.Fale elektromagnetyczne są rozchodzącym się w przestrzeni sprzężonym polem elektrycznym i magnetycznym..

Fale elektromagnetyczne mogą się rozchodzić w każdym ośrodku, także w próżni.

Widmo fal elektromagnetycznych.. Fale mechaniczne to ruch, drgania cząsteczek, fale elektromagnetyczne to drgania pól elektromagnetycznych i magnetycznych - przenikające się wzajemnie zmienne pola elektryczne i magnetyczne.Rozróżnia się dwa rodzaje fal: mechaniczne, np. światło.. Według literatury zachodniej zakres częstotliwości obejmuje fale od 3 Hz.. Jednak prawdziwe i efektywne eksperymenty dotyczące stymulacji magnetycznej ludzkich tkanek i nerwów rozpoczęły siê .. razem w fizyce od podstaw opowiem o falach elektromagnetycznych.. Poziom 35 Pomocny post?. W zależności od swojej długości, fale elektromagnetyczne .Jak zbudowac najprosztszy generator fal elektromagnetycznych w celu zaklucania roznych urzadzen elektronicznych (np. glosnikow) pzdr sedr #2 20 Lis 2004 22:50. avatar avatar.. Emitowane są one przez sprzęt przemysłowy, transformatory, energetyczne stacje rozdzielcze oraz linie przemysłowe, także .Widmo fal elektromagnetycznych.. Fale te można dzieli się na szereg rodzajów, biorąc pod uwagę ich częstotliwość (czyli równocześnie długość fali).Fale radiowe to jednak tylko niewielki wycinek całej menażerii fal elektromagnetycznych używanych przez człowieka.. Słownik języka polskiego PWN.. Ponadto mają bardzo szeroki zakres częstotliwości i długości..

Bardzo często fale elektromagnetyczne określa się także mianem promieniowania elektromagnetycznego.

Prędkość fal elektromagnetycznych jest bardzo duża, w próżni wynosi ok. 300000 km/s.. Źródłami tych fal są klistrony, magnetrony i inne obwody półprzewodnikowe.. Fale mechaniczne to ruch, drgania cząsteczek, fale elektromagnetyczne to drgania pól elektromagnetycznych i magnetycznych - przenikające się wzajemnie zmienne pola elektryczne i magnetyczne.Napisać referat na temat: Fale elektromagnetyczne, zastosowanie, rodzaje etc. Z góry dziękuję.. Sposoby wytwarzania i odbierania (detekcji) fal w różnych zakresach częstotliwości różnią się znacznie i to jest podstawą klasyfikacji fal.Fale elektromagnetyczne w zależności od częstotliwości v (lub długości fali w próżni λ=c/v, gdzie c jest prędkością fal elektromagnetycznych w próżni) oraz od natury promieniowania i metody rejestracji dzielimy na fale : 1. radiowe 2. promieniowanie świetlne 3. rentgenowskie 4. promieniowanie gamma 1.Fale elektromagnetyczne produkowane są przez każdego rodzaju urządzenia i przewody, które wykorzystują energię elektryczną.. Długość fal elektromagnetycznych obliczamy, podobnie jak fal mechanicznych, ze wzoru: λ=V∙T=V/f.. Ruch falowy przybiera zawsze postać regularnych i powtarzalnych w czasie oscylacji.. .Mówimy, że fale elektromagnetyczne są poprzeczne, czyli we wszystkich punktach pola wektor natężenia pola elektrycznego E oraz wektor indukcji magnetycznej B są wzajemnie jak i prostopadłe do kierunku rozchodzenia się fali elektromagnetycznej.. Prędkość fal .Zasadniczą cechą fal elektromagnetycznych jest to, że rozchodzą się one w próżni i nie potrzebują do tego materialnego ośrodka.. Współczesny świat nie mógłby się bez nich obejść.. Zgodnie z teorią fotonową można obliczyć, że foton promieniowania gamma ma energię większą niż 100 keV.. Dlatego nawet w obrębie fal elektromagnetycznych wyróżniamy fale o różnych własnościach.. Promieniowanie gamma jest zaliczane do promieniowania jonizującego razem z promieniowaniem alfa oraz promieniowaniem beta.Fale elektromagnetyczne są falami poprzecznymi, które rozchodzą się z prędkością 300 000 km/s.. Stosowane są w radiolokacji, kuchenkach, medycynie, stereoskopii mikrofalowej.. askaz askaz Fale Elektromagnetyczne Po odkryciu światła podczerwonego przez Herschela, dunski fizyk Oersted odkryl ze niektore prądy elektryczne wpływają na kierunek igły magnetycznej w kompasie.. Zmienne pole magnetyczne wytwarza zmienne pole elektryczne i odwrotnie zmienne pole elektryczne jest źródłem zmiennego pola magnetycznego (indukcja magnetyczna).. Fale radiowe mają częstość 3 - 1012 Hz.176 Fale elektromagnetyczne Rysunek 7.1: Rysunek 7.2: W celu wykazania, że prawo Amp`ere'a w dotychczasowej postaci nie jest słuszne w przypadku zmiennego natężenia prądu I rozważymy przy- padek ładowania kondensatora w obwodzie pokazanym na rysunku 7.2.Fale elektromagnetyczne w medycynie.. Ruch falowy przybiera zawsze postać regularnych i powtarzalnych w czasie oscylacji..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt